VOLONTÄRSANMÄLAN FÖR LÅNGSTA RASTA 2017

Som volontär på Långsta Rasta får man följande: 
Ett 2-dagars festivalpass inkl. campingentré, en måltid per pass och en crew t-shirt.
Jag godkänner härmed att fullfölja mina pass, annars godkänner jag att bli debiterad på följande:


  • 300 kr i administrativ avgift om jag avanmäler mig tidigare än 21/7-17
  • 500 kr i administrativ avgift om jag avanmäler mig senare än 21/7-17 
  • 2000 kr i avgift om jag efter att ha mottagit mitt festivalpass, t-shirt och matbiljetter inte fullföljer samtliga av mina pass.